EN 2016/425

Plačiau - reglamentas (ES) 2016/425 yra Europos Sąjungos priimtas teisės aktų dokumentas, kuriame nustatomos reikalavimai asmeninėms apsaugos priemonėms (APP). Tai apima visus produktus, kurie skirti apsaugoti vartotojus nuo neigiamų poveikių, kurie gali kilti darbo arba kasdienio gyvenimo metu, tokius kaip drabužiai, akiniai, kaukės, rankinės, apsauginės pirštinės, apsauginė avalynė ir pan.

Reglamentas 2016/425 keitė ankstesnę direktyvą 89/686/EEB, kurioje buvo nustatyti reikalavimai asmeninėms apsaugos priemonėms. Reglamentas yra taikomas visose valstybėse narėse, nereikalaujant jų nacionalinio perkėlimo į nacionalinę teisę.

Remiantis reglametu (ES) 2016/425, asmeninės apsaugos priemonės turi būti tikrinamos bent kartą į metus.

Reglamentas 2016/425 numato, kad visi APP turi būti tinkamai apibūdinti, ir turi būti sudaryta techninė dokumentacija, kurią turi pateikti gamintojas. Taip pat reglamentas nustato reikalavimus CE ženklavimui, kuris reiškia, kad produktas atitinka visus Europos Sąjungos reikalavimus dėl asmeninės apsaugos priemonių.

Reglamentas 2016/425 taip pat nustato trečiosios šalys, kaip ir gamintojai, turi užtikrinti, kad jų produktai atitiktų Europos Sąjungos standartus. Tai reiškia, kad importuotojai turi imtis atitinkamų priemonių, kad jų produktai būtų saugūs naudoti Europos Sąjungoje. Reglamentas taip pat nustato, kad priežiūros institucijos turi atlikti atitikties patikrinimą ir įvykdymo kontrolę, kad būtų užtikrinta, jog produktai, kurių gamyba arba pardavimas vyksta Europos Sąjungoje, atitiktų šio reglamento reikalavimus.