Certex Lietuva buvo sertifikuota pagal ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartus.

Sertifikavimas yra patikimiausias būdas užtikrinti tinkamą prekių ir paslaugų standartą. 

Tai sprendimas, kuriuo užtikrinamas nuolatinis procedūrų tobulinimas ir pasitikėjimu grįstų santykių  su verslo partneriais ir klientais kūrimas. Mums rūpi kokybė, darbo sauga ir poveikis aplinkai. Esame tikri, kad įdiegti standartai mums padės siekti aukštesnių tikslų, gerinti saugias darbo sąlygas ir mažinti poveikį aplinkai. 

apie ISO 9001

 
 

apie ISO 14001

ISO 14001 yra tarptautiškai pripažįstamas aplinkos valdymo sistemos (AVS) standartas, sukurtas Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) iniciatyva. Šis standartas nustato kriterijus aplinkos valdymo sistemos įdiegimui organizacijose siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai, atitikti teisinius reikalavimus ir nuolat tobulinti aplinkos veiklą.

Pagrindinės ISO 14001 principai ir elementai apima:
    
   Aplinkos politika: Organizacija turi nustatyti savo įsipareigojimus ir tikslus dėl aplinkos apsaugos, kurie turi būti suderinti su įmonės veikla ir teisės aktais.

   Planavimas: Identifikuoti ir įvertinti aplinkos aspektus, nustatyti rizikos valdymo planus ir tikslus.

   Veiklos įgyvendinimas ir kontrolė: Įgyvendinti planus, procesus ir procedūras, kontroliuoti aplinkos aspektus, užtikrinti teisės aktų laikymąsi.

   Veiklos tobulinimas: Nuolat stebėti ir tobulinti aplinkos veiklą, įtraukiant atitinkamas pataisas ir atnaujinimus.

   Peržiūra ir gerinimai: Periodiškai peržiūrėti ir vertinti AVS efektyvumą, koreguoti politiką ir tikslus pagal naują informaciją.

   Viešasis informavimas: Organizacija turi būti atvira ir skaidri dėl savo aplinkos veiklos ir jos rezultatų.

ISO 14001 sertifikavimas yra savanoriškas, tačiau jis gali būti naudingas organizacijai siekiant patikimumo klientų akivaizdoje, mažinant riziką, susijusią su teisės aktų pažeidimais ir aplinkosauga, ir atitikti tvarumo reikalavimus. Sertifikavimo procesas apima sertifikavimo organizacijos auditą, kuris patikrina, ar organizacija atitinka ISO 14001 reikalavimus.

apie ISO 45001

ISO 45001 yra tarptautiškai pripažįstamas profesinės sveikatos ir saugos valdymo sistemos (PSSVS) standartas, kuris buvo sukurtas Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) iniciatyva. Šis standartas nustato kriterijus organizacijoms įdiegti profesinės sveikatos ir saugos valdymo sistemą, siekiant užtikrinti darbuotojų saugumą ir gerovę bei mažinti profesinius sužalojimus ir ligas.

Pagrindinės ISO 45001 principai ir elementai apima:

    Politika ir tikslai: Organizacija turi nustatyti ir viešai paskelbti profesinės sveikatos ir saugos politiką bei tikslus.

    Planavimas: Identifikuoti profesinius pavojus, vertinti riziką ir nustatyti atitinkamus valdymo planus.

    Veiklos įgyvendinimas ir kontrolė: Įgyvendinti veiksmus, siekiant sumažinti profesinius pavojus ir užtikrinti darbuotojų saugumą, bei reguliariai stebėti ir įvertinti šios veiklos efektyvumą.

    Peržiūra ir tobulinimai: Periodiškai peržiūrėti ir tobulinti profesinės sveikatos ir saugos valdymo sistemą.

    Nelaimingų atsitikimų ir incidentų tyrimas: Atlikti tyrimus dėl profesinių nelaimingų atsitikimų ir incidentų, siekiant išsiaiškinti jų priežastis ir imtis prevencinių priemonių.

    Dalyvavimas ir konsultacijos su darbuotojais: Įtraukti darbuotojus į profesinės sveikatos ir saugos valdymo sistemą ir užtikrinti jų dalyvavimą.

    Viešasis informavimas: Skaidriai bendrauti su visuomene apie organizacijos veiklą profesinės sveikatos ir saugos srityje.

ISO 45001 sertifikavimas yra savanoriškas, tačiau jis gali būti naudingas organizacijai siekiant užtikrinti saugų ir sveiką darbo aplinką, mažinti nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų riziką, pagerinti darbuotojų saugumą ir gerovę bei atitikti teisinius reikalavimus šioje srityje. Sertifikavimo procesas apima sertifikavimo organizacijos auditą, kuris patikrina, ar organizacija atitinka ISO 45001 reikalavimus.