Image

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S

Tvaresnės ateities standartų nustatymas


Certex Lietuva mano, kad tvarumas yra raktas į mūsų, kaip įmonės ir Jūsų ateitį. Vadovaudamiesi savo pagrindinėmis vertybėmis kartu su mūsų Lifting KnowHow, turime sąlygas paskatinti tvarią transformaciją mūsų pramonės šakoje. Tvarumas yra integruotas į mūsų tiekimo grandinę, daugiausia dėmesio skiriant saugių produktų ir sprendimų siūlymui, siekiant patenkinti klientų kokybės lūkesčius ir pagerinti jų tvarumą.

Tvari tiekimo grandinė, tvari gamyba ir tvarus pasiūlymas klientui yra trys mūsų veiklos sritys, kurios savo ruožtu yra suskirstytos į tris tvarumo kryptis: žmonės, klimatas ir jų sąveika. Kiekvienai krypčiai apibrėžiami ilgalaikiai tikslai ir jiems pasiekti reikalingi veiksmai. Reguliariai pranešamame apie pagrindinius veiklos rodiklius (KPI), kad įsitikintume, jog einame teisinga kryptimi. Turint viziją ir norint atitikti tvaresnės ateities standartus, mūsų laukia ambicingi tikslai, tačiau esame įsipareigoję, pasiekti tai kartu!

Tvarumo įgyvendinimas


Certex Lietuva yra Axel Johnson International dalis, kur tvarumas yra pagrindinė grupės verslo modelio dalis ir būtina sąlyga. Mūsų produktais ar įranga kasdien transportuojama ar keliama tūkstančiai krovinių. Saugos įrangos pagalba užtikrinamas darbas aukštyje. Axel Johnson International pripažįstame, kad visuomenė turi būti tvaresnė, o padėdami savo klientams rasti optimalius techninius sprendimus prisidedame prie tvaros plėtros.  Teikdami visą dėmesį klientams, grupės darbas su tvarumu sustiprins esamą verslą ir paskatins tvarumo pokyčius mūsų pramonėje. Daugiau apie tai, kaip grupė dirba siekdama tvaresnės pramonės, skaitykite Axel Johnson International svetainėje.