Icon sustainable offer

Išteklių efektyvinimas ir darbuotojų įsitraukimas


Siekiame tvarios veiklos efektyvindami išteklius ir įtraukdami darbuotojus. Vadovaudamiesi savo vertybių pagrindiniais principais: vykdimas, toliaregiškumas ir gera dirbti. Mes nuolat geriname savo tvarumą, kad parodytume savo, kaip įmonės ir darbdavio, ateitį.

Laikydamiesi Paryžiaus susitarimo mažiname CO2 emisija 1,5 karto

Pagal šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolo 1 ir 2 dalį sumažinti CO2 emisiją 50% lyginant 2020 ir 2030 metus. Tai padarysime sutelkdami dėmesį į energijos vartojimo efektyvumą, elektrifikavimą ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą.

Mažiname atliekų kiekį ir matome visas atliekas kaip išteklius

Vykdidami savo tvarumo strategiją norime kiek įmanoma sumažinti atliekų kiekį. Ilgalaikis tikslas – kad sąvartynuose arba deginamų atliekų nebūtų. Siekdami užtikrinti nuolatinį tobulėjimą ir sistemingą požiūrį aplinkosaugos srityje, UAB Certex Lietuva priklauso Axel Johnson International verslo padaliniui Lifting Solutions esame sertifikuoti pagal ISO 14001 aplinkosaugos standartą.


”Taking responsibility for our business related emissions is important to show both customers and employees that we do what we can to contribute to a sustainable future. The climate crisis is a global issue that we must solve together and take responsibility for in every action"

Håkan Donnerlid, Managing Director CERTEX Sweden

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S


Mes nori būti patraukliausiu darbdaviu šakoje

...todėl savo darbuotojams siūlome įvairias tobulinimosi programas ir orientuojamės į gerovę darbo vietoje.


Sauga svarbiausia
UAB Certex Lietuva priklauso Axel Johnson International verslo padaliniui Lifting Solutions - sauga visada yra svarbiausia, o mūsų darbo vieta turėtų teigiamai prisidėti prie mūsų kolegų gerovės. Visi mūsų versle dalyvaujantys žmonės turi būti saugūs darbe, o mūsų požiūris į saugą apima tiek fizinę, tiek psichinę sveikatą. Esame sertifikuoti pagal sveikatos ir saugos standartą ISO 45001, kad turime nusistovėjusį ir sistemingą rizikos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos ir valdymo metodą.

Gera dirbti...
Viena iš pagrindinių mūsų vertybių - Gera dirbti..... Mūsų Etikos kodeksas yra elgesio gairės visiems Certex Lietuva darbuotojams. Tai mūsų pagrindinių vertybių išplėtimas, gairės, nurodančios, ko įmonė iš mūsų tikisi kasdien dirbant įvairiose darbo situacijose.

Siekdami užtikrinti, kad darbuotojai laikytųsi mūsų vertybių ir politikos, yra visos grupės informavimo tarnyba, kurią valdo trečioji šalis. Raginame tiek darbuotojus, tiek partnerius pranešti mums apie bet kokius veiksmus, kurie prieštarauja mūsų vertybėms, tai sukuria saugumą ir padeda pasiekti gerą įmonės kultūrą.


Tvari tiekimo grandinė

Bendradarbiaudami su tiekėjais, kurie vadovaujasi mūsų vertybėmis ir atitinka mūsų tvarumo standartus, užtikriname, kad visos tiekimomo grandys turėtų tuos pačius tikslus – tvarią tiekimo grandinę.

Tvarus pasiūlymas klientui

Didžiuojamės galėdami pasiūlyti saugius produktus ir paslaugas, tiek užtikrindami klientų kokybės lūkesčius, tiek pagerindami jų tvarumą.