Kėlimo įrangos patikra

Bendrovėje „Certex“ yra įrengtos ekspertizės ir bandymų patalpos, kad galėtume padėti jums laikytis vietos įstatymų ir standartų bei išvengti nelaimingų atsitikimų. Visus patikros dokumentus saugome duomenų bazėje.

CERTEX atlieka metines kėlimo įrangos ir reikmenų patikras pagal atitinkamų standartų reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad kėlimo įranga turi būti tikrinama, ar yra saugi naudojimui.

Patikros metu atliekame vizualinę apžiūrą bei įrangos bandymą nesuardant jos.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į CERTEX biurą.

Kėlimo įrangos patikra