Certex Lietuva UAB privatumo politika, skirta svetainės lankytojams bei internetinės parduotuvės naudotojams.

 1. Apsilankius šioje svetainėje jūsų gali paprašyti pateikti tam tikrus asmens duomenis. Šioje svetainės privatumo politikoje mes pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys bei naudojami slapukai mūsų svetainėje.
 2. Kilus klausimams dėl jūsų asmens duomenų ar slapukų naudojimo, susisiekite su mumis info@certex.lt

Kokie asmens duomenys tvarkomi ir koks yra šių duomenų tvarkymo tikslas?

 1. Jums sukūrus paskyrą mūsų internetinėje parduotuvėje arba/ir pateikus užklausą mūsų svetainėje, Certex Lietuva UAB kaups ir tvarkys šiuos duomenis: jūsų vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, fakso numeris, pareigos, darbo vieta, taip pat pranešimai bei kiti duomenys, kuriuos mums pateikiate svetainėje. Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš jūsų. Pateikti kontaktinius duomenis yra būtina tam, kad galėtume įvykdyti jūsų užklausą arba/ir registraciją. Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti tam, kad naujienlaiškiais susisiektume su jumis kaip su bendrovės atstovu arba pasiektume jus kitais komunikaciniais ar rinkodaros klausimais, kurie gali jus dominti. Mes taip pat renkame informaciją, susijusią su mūsų siunčiamų naujienlaiškių ir rinkodaros medžiagos gavimu, bei stebime, kokias nuorodas spaudėte.
 2. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.
 3. Certex Lietuva UAB gali prašyti pateikti informaciją rinkos tyrimo tikslais. Tokia informacija nėra privaloma ir, kaip ir kitos asmeninės informacijos atveju, be jūsų leidimo nebus atskleista jokioms trečioms šalims.
 4. Jūsų asmens duomenys taip pat renkami ir tvarkomi naudojant slapukus (angl. cookies), išsamesnė informacija apie kuriuos pateikiama Slapukų politikoje.

Kam suteikta prieiga prie asmens duomenų ir koks yra asmens duomenų saugojimo laikas?

 1. Jūsų pateikti asmens duomenys gali būti perduoti Certex Lietuva UAB tiekėjams (pavyzdžiui, IT paslaugų tiekėjams) tokia apimtimi, kiek tai būtina administruojant ir siunčiant laiškus pagal jūsų pageidavimus. Tačiau Certex Lietuva UAB neparduos, neskolins ar kitaip neperduos jūsų asmeninės informacijos jokiai nesusijusiai bendrovei, organizacijai ar asmenims be jūsų sutikimo. Esant reikalui, jūsų duomenys gali būti perduoti kitose šalyse veikiančioms Lifting Solutions Group priklausančioms bendrovėms tvarkyti ir naudoti. Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik tiems Certex Lietuva UAB darbuotojams, kuriems tokie duomenys būtini siekiant pirmiau nurodytų tikslų. Certex Lietuva UAB ėmėsi visų tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, padedančių užkirsti kelią jūsų asmens duomenų praradimui ar apsaugoti duomenis nuo neteisėtos prieigos.
 2. Jūsų užklausai administruoti tvarkomi asmens duomenys ištrinami iš karto po to, kai baigiama vykdyti užklausa, išskyrus atvejus, kai jūs ar jūsų atstovaujama bendrovė tampate Certex Lietuva UAB klientu. Tokiu atveju apie jūsų asmens duomenų tvarkymą bus pateikta daugiau informacijos.
 3. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi užsakymo vygdymo ir prenumeratos administravimo tikslais, saugomi visu prenumeratos galiojimo metu arba kol nepanaikinsite paskyros iš internetinės parduotuvės.
 4. Atkreipiame dėmesį, kad jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgiau, jei to reikalauja taikomi teisės aktai.

Jūsų teisės

 1. Certex Lietuva UAB, Imonės kodas: 111676511, kurios registruota buveinė įsikūrusi adresu: Titnago g. 14; 02300 Vilnius; Lietuva, ir Axel Johnson International Lifting Solutions, reg. Nr. 556057-8873, kurios registruota buveinė įsikūrusi adresu: Sveavägen 151; 113 46 Stokholmas; Švedija, yra bendri jūsų asmens duomenų valdytojai. Tai reiškia, kad mes esame atsakingi už tai, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tinkamai, laikantis taikomų teisės aktų.
 2. Jūs turite teisę žinoti, kokius jūsų asmens duomenis tvarkome, bei galite reikalauti pateikti tokių duomenų kopiją. Turite teisę reikalauti, kad būtų pakoreguoti neteisingi duomenys, taip pat tam tikrais atvejais duomenis ištrinti (pavyzdžiui, kai asmens duomenys tampa nereikalingi jų surinkimo tikslams). Taip pat turite teisę nesutikti su tam tikrų jūsų asmens duomenų tvarkymu (pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslais) ir reikalauti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Atkreipiame dėmesį, kad apribojus jūsų asmens duomenų tvarkymą ar juos ištrynus, iš mūsų gali būti atimta galimybė įvykdyti savo įsipareigojimus. Be to, jūs turite teisę gauti visų savo asmens duomenų kopijas įprastiniu kompiuterių nuskaitomu formatu ir perduoti juos kitam duomenų tvarkytojui.
 3. Klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo atveju, susisiekite su mumis elektroniniu paštu info@certex.lt arba rašykite mums pirmiau nurodytu adresu. 
 4. Jei turite prieštaravimų ar nusiskundimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, skundus galite pateikti vietos duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

Papildomai naudojami įrankiai

Politikos pakeitimai ir klausimai

Ši politika gali būti peržiūrima ir keičiama, o paskutinį kartą buvo atnaujinta 2018 birželio 14 d.