Šioje svetainėje tiesioginių pokalbių internetu paslaugas teikia Tawk.to. 
Tiesioginis pokalbis internetu įterpiamas per rinkmeną svetainės pirminiame kode. Pasirinkę pokalbio funkciją jūs automatiškai naudojatės Tawk.to paslaugomis. Tawk.to saugo, teikia pagalbą ir redaguoja duomenis Europoje ir už Europos ribų esančiose teritorijose. Visi duomenys, kurie įvedami pokalbio lange, perduodami į Tawk.to ir išsaugomi. Tawk.to bus sertifikuota pagal ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimą, vadinamą „Privatumo skydu“, ir laikysis duomenų apsaugos reikalavimų perduodant asmens duomenis iš ES į JAV transatlantinių prekybos santykių prasme. 
Išsaugomi šie duomenys: pokalbio įrašai, nurodytas vardas, IP adresas pokalbio metu bei kilmės šalis. Šie duomenys nesuteikiami trečiosioms šalims ir yra naudojami tik su verslo santykiais susijusios komunikacijos ir vidinės statistikos tikslais. Pokalbio įrašai, saugomi Tawk.to, automatiškai ištrinami pasibaigus pagrįstam laikotarpiui. 
Mes neturime jokios įtakos duomenų tvarkymui ir naudojimui Tawk.to viduje. Naudodamiesi pokalbio funkcija jūs sutinkate su jūsų duomenų perdavimu ir naudojimu pirmiau aprašytu būdu. 
Tawk.to rengia priemones dėl atitikimo BDAR: https://www.tawk.to/data-protection/gdpr/ 
Su standartinėmis naudojimosi Tawk.to sąlygomis galite susipažinti adresu: https://www.tawk.to/privacy-policy/