EN 12385

EN 12385 yra Europos standartų, susijusių su plieninais lynais, serija. Šią seriją sudaro šios dalys:

  • EN 12385-1: nustato reikalavimus bendros paskirties plieno lynams, naudojamiems kėlimo įrenginiuose
  • EN 12385-2: nustato reikalavimus plieno lynams, naudojamiems kasyklų šachtose
  • EN 12385-3: nustato reikalavimus plieno lynams, naudojamiems lynų kelio įrenginiuose, skirtuose žmonėms vežti
  • EN 12385-4: nustato antirotacinių plieno lynų reikalavimus
  • EN 12385-5: apibrėžia reikalavimus, taikomus spiraliniams (seal) plieno lynams

Šie standartai apima platų pritaikymo spektrą ir pateikia išsamius reikalavimus bei gaires dėl plieninių lynų naudojimo, įskaitant medžiagas, konstrukciją, bandymus ir priežiūrą. Juose taip pat nurodomos minimalios plieno lynų trūkimo jėgos, atsižvelgiant į jų skersmenį ir užpildymo faktorių, taip pat pateikiamos gairės, kaip projektuoti ir montuoti vielinių lynų sistemas įvairioms reikmėms.

Atitikties šiems standartams paprastai reikalauja atitinkamos institucijos, pvz., reguliavimo institucijos arba draudimo bendrovės, ir tai gali padėti užtikrinti saugų ir veiksmingą plieno lynų naudojimą.

EN 12385-4

EN 12385-4 yra Europos standartas, nurodantis reikalavimus rotacijai atspariems plieno lynams, pagamintiems iš nepadengtų arba cinku dengtų plieninių vielų. Šie plieno lynai dažniausiai naudojami tokiose srityse kaip kranai ir keltuvai, kur reikalingas atsparumas sukimuisi, siekiant pagerinti jų veikimą ir pailginti tarnavimo laiką.

Standartas apima šių plieno lynų medžiagas, konstrukciją, matmenis ir mechanines savybes. Joje pateikiamos rekomendacijos dėl plieno lynų minimalios trūkimo jėgos, nuovargio stiprumo ir elastinio pailgėjimo, taip pat minimalaus gijų ir vijų skaičiaus, kuris turi būti naudojamas jų konstrukcijoje.

EN 12385-4 taip pat pateikia gaires dėl šių plieno lynų tikrinimo ir priežiūros. Jame nurodomas patikrinimų ir techninės priežiūros darbų dažnumas, pagrįstas vielinio lyno pritaikymu ir eksploatavimo sąlygomis. Jame taip pat pateikiamos gairės dėl tikrinimų, kuriuos reikėtų atlikti, pavyzdžiui, vizualinis ir lytėjimo patikrinimas, ir neardomųjų bandymų metodų, tokių kaip magnetinių dalelių bandymas ir sūkurinių srovių bandymas.

Apibendrinant galima pasakyti, kad EN 12385-4 yra svarbus standartas, užtikrinantis saugų ir patikimą plieno lynų naudojimą įvairiose srityse. Svarbu naudoti šio standarto reikalavimus atitinkančius plieno lynus, kad jie galėtų atlaikyti patiriamas apkrovas ir įtempius bei išvengti nelaimingų atsitikimų ir traumų.

EN 12385-5

EN 12385-5 yra Europos standartas, nurodantis reikalavimus plieno lynams, įskaitant jų dizainą, konstrukciją ir bandymus. Konkrečiai, EN 12385-5 yra susijęs su plieno lynų, kurių didžiausias skersmuo ne didesnis kaip 60 mm, minimalios trūkimo jėgos nustatymu.

Standarte aprašyta bandymo procedūra, kurios metu plieno lynas veikiamas tempimo apkrova, kol jis nutrūks. Tada mažiausia trūkimo jėga apskaičiuojama pagal didžiausią apkrovą, kuri išlaikoma prieš nutrūkstant lynui.

EN 12385-5 taip pat pateikiamos gairės dėl plieno lynų ženklinimo ir žymėjimo, siekiant užtikrinti, kad jie būtų tinkamai identifikuoti ir naudojami pagal numatytą paskirtį.

EN 12385-4 ir EN 12385-5

abu yra Europos standartai, nurodantys reikalavimus plieno lynams, tačiau jie apima skirtingu tipų plieno lynus.

EN 12385-4 nustato reikalavimus antirotaciniams plieno lynams, kurie dažniausiai naudojami tokiose srityse kaip kranai ir keltuvai. Šie lynai sukurti taip, kad būtų atsparūs sukimuisi veikiant apkrovai, o tai gali pagerinti jų veikimą ir pailginti tarnavimo laiką. Standartas apima šių vielinių lynų medžiagas, konstrukciją, matmenis ir mechanines savybes, taip pat nurodymus dėl jų tikrinimo ir priežiūros.

EN 12385-5 apibrėžia reikalavimus plieno lynams, kurie dažnai naudojami tais atvejais, kai reikia didelio stiprumo ir atsparumo dilimui bei korozijai. Šie lynai sudaryti iš kelių sluoksnių plieno gijų, kurios yra sandariai suvyniotos tam tikru raštu, kad būtų sukurta puikaus stiprumo ir ilgaamžiškumo lynas. Standartas apima šių plieno lynų medžiagas, konstrukciją, matmenis ir mechanines savybes, taip pat nurodymus dėl jų tikrinimo ir priežiūros.

Apibendrinant galima pasakyti, kad EN 12385-4 ir EN 12385-5 apima įvairių tipų plieno lynus, kurių charakteristikos ir pritaikymai skiriasi. Norint užtikrinti saugų ir patikimą veikimą, svarbu pasirinkti tinkamą plieno lyno tipą, atsižvelgiant į konkrečią paskirtį ir reikalavimus.