EN 12195-2

EN 12195-2 yra Europos standartas, kuris apibrėžia reikalavimus ir testavimo metodus krovininės transporto priemonės tvirtinimo įrangai. Šis standartas taikomas tvirtinimo įrangai, tokiai kaip diržai, tinklai ir grandinės, ir nustato reikalavimus dėl jų tvirtumo, patikimumo ir saugos.

EN 12195-2 standarto tikslas yra užtikrinti, kad krovinių tvirtinimo įranga būtų saugi, patikima ir atitiktų reikalavimus, kuriuos nustato Europos Sąjungos direktyvos ir taisyklės. Tai padeda sumažinti riziką, kad krovinys arba transporto priemonė gali sugriūti ar sukelti eismo įvykį krovinių transportavimo metu.

Standarto reikalavimai apima tvirtinimo įrangos tvirtumą, atsparumą deformacijai, tamprumą, surinkimo trukmę, taip pat privalomus testavimo metodus, kad būtų užtikrintas tvirtinimo įrangos saugumas ir patikimumas.

EN 12195-2 taip pat apima reikalavimus dėl krovinių tvirtinimo įrangos ženklinimo, kad būtų lengviau atpažinti tvirtinimo įrangą, jos naudojimo būdus ir jos galimybes.

Šis standartas yra svarbus krovininės transporto saugos aspektas, kad būtų užtikrintas krovinių ir transporto priemonių saugumas. Tai taip pat padeda užtikrinti, kad vairuotojai ir kiti krovinio gabenimo specialistai yra gerai informuoti apie krovinių tvirtinimo įrangos naudojimą ir kad jie žino, kaip ją tinkamai naudoti, kad užtikrintų saugų krovinio transportavimą.