Čia rasite trumpą informacija apie kėlimo ir tvirtinimo įrangoje, kėlimo komponetų dažniausiai taikomus EN standartus

Kėlimo kranų naudojimo taisyklės A1-425

EN 12195-2

EN 12195-3

EN 12385

EN 1492-1 ir EN 1492-2

EN 818-2; 818-4; 818-7

 

Direktyva 2006/42/EB

Direktyva 2006/42/EB yra Europos Sąjungos priimta teisės aktų nuostata dėl mašinų saugos. Ši direktyva nustato reikalavimus, kurių turi laikytis gamintojai, kad jų gamybos, pardavimo ir eksploatacijos procesai atitiktų saugos standartus ir nekeltų pavojų žmonių sveikatai ir saugumui.

Pagrindinės direktyvos reikalavimai yra šie:

  • Gamintojas privalo atlikti įrangos rizikos vertinimą ir įvertinti galimas pavojingas situacijas ir priemones, kurios užtikrintų saugų įrangos naudojimą.

  • Įranga turi būti sureguliuota ir suderinta su visais taikomais saugos reikalavimais, įskaitant techninius, elektrinius, hidraulinius ir pneumatinius reikalavimus.

  • Įrangos naudotojams turi būti pateiktos aiškios ir išsamios instrukcijos, kaip saugiai naudoti įrenginį, kaip ir kada atlikti priežiūrą ir remontą, ir kokių saugos priemonių reikia laikytis.

Šios direktyvos reikalavimai yra taikomi visoms naujoms įrangoms, kurios gaminamos arba importuojamos į Europos Sąjungą nuo 2006 metų birželio 29 dienos. Be to, reikalavimai taikomi ir senesnei įrangai, jei jos yra parduodamos arba perkamos ES teritorijoje, arba yra perkeliamos iš vienos ES valstybės narės į kitą.

2006/42/EB yra Europos Sąjungos direktyva dėl mašinų. Ši direktyva apibrėžia saugos reikalavimus ir procedūras, kurios turi būti taikomos mašinų gamybai ir pardavimui ES teritorijoje. Ji taip pat nustato gamintojų ir tiekėjų atsakomybę už mašinų saugą ir reikalauja, kad jie laikytųsi tam tikrų procedūrų, kad užtikrintų, jog mašinos atitiktų Europos Sąjungos saugos reikalavimus.

Direktyva 2006/42/EB taikoma visoms mašinoms ir įrenginiams, kurios gaminamos arba parduodamos Europos Sąjungos teritorijoje, taip pat ir mašinoms, kurios importuojamos iš ne ES šalių. Direktyva apibrėžia reikalavimus dėl mašinų projektavimo, gamybos, transportavimo, pirkimo ir pardavimo etapų. Ši direktyva taip pat apima reikalavimus dėl techninės dokumentacijos, kaip antai instrukcijos, specifikacijos ir sertifikatai.

Pagrindinis direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad mašinos, kurios naudojamos Europos Sąjungoje, būtų saugios, patikimos ir efektyvios. Direktyva nustato bendruosius saugos reikalavimus ir procedūras, kurių reikia laikytis siekiant užtikrinti mašinų saugą ir apsaugoti vartotojų sveikatą ir saugumą, taip pat ir aplinkos apsaugą. Tai apima tokius aspektus kaip mašinos konstrukcija, būklė, funkcionalumas, rizikos vertinimas, naudojimo instrukcijos ir atitikties vertinimas.

Direktyva 2006/42/EB yra svarbi teisės aktų priemonė, kuri užtikrina mašinų saugą Europos Sąjungos teritorijoje ir apsaugo vartotojus nuo pavojų, kuriuos gali kelti netinkamai projektuotos, pagamintos ar naudojamos mašinos.