Viela

Pagrindinė medžiaga, iš kurios gaminami lynai – plieno virbai, kurie šaltuoju būdu ištempiami į skirtingo skersmens ir skirtingų atsparumo lygių vielas. Dažniausiai pasitaikantys atsparumo lygiai yra šie:

Stiprumo rodiklis Vielų tempiamojo stiprio rodiklis Kietumas
EN API 9A Mažiausias Didžiausias Brinelio Rockvelo
    kp/mm² N/mm² kp/mm² N/mm² HB HRC
1570 PS 140 1370 180 1770 405/425 45
1770 IPS 160 1570 200 1960 445/470 49
1960 EIPS (XIP) 180 1770 220 2160 470/480 51
2160 EEIPS (XXIP) 200 1960 220 2160 480/500 52

Vielos gali būti neapdorotos (šviesios), cinkuotos arba iš nerūdijančiojo plieno. Cinkuotomis vielomis lynams užtikrinamas didesnis atsparumas korozijai palankiose aplinkose. Išskirtiniais atvejais gali būti naudojamas lynas iš nerūdijančiojo plieno vielų. Be to, plieniniai lynai gali būti impregnuojami plastiku.Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg22582_prodImg

 

Plieninio vielinio lyno išsitempimo savybės

Bet kokia vielų sąranka, suvyta į spiralinę viją (į giją arba atskirą vielinį lyną), paveikta tempimo jėgos, atsižvelgiant į taikomą apkrovą, gali išsitempti trimis skirtingais etapais:

1 etapas: pradinis išsitempimas;
2 etapas: elastinis išsitempimas;
3 etapas: nuolatinis išsitempimas (terminis išsitempimas arba susitraukimas ir įgyto ilgio išlaikymas, susisukimas, nusidėvėjimas ir korozija).

1-asis ir 2-asis etapai labai svarbūs, nes tokie tempimai yra įprasto lyno lenkimo ir jo eksploatacijos dalis. 3-ojo etapo nuolatiniam išsitempimui įtakos gali tūrėti, viena vertus, netinkamas lyno pasirinkimas, antra vertus, nepakankamai dažnai atliekamos patikros. Tempimo etapus eilės tvarka patiria kiekvienas lynas, pamažu didėjant jo apkrovai. Dėl to, esant perkrovai, naujas lynas iš pradžių patiria 1-ąjį ir 2-ąjį tempimosi etapus, o tik tada prasideda 3-asis (nuolatinio išsitempimo) etapas.

1 etapas: pradinis arba nuolatinis išsitempimas
Šio lyno tempimosi etapo charakteristikos priklauso nuo lyno sąrangos ir jas galima apibūdinti taip:

Ant lyno pakabinus naują produktą, į lyną susuktos vielos išsitempia žemyn, dėl to sumažėja jų bendras skersmuo. Toks skersmens sumažėjimas suteikia vieloms papildomą ilgį, kurį absorbuoja spiralinės vijos pailgėjimas.

Kai, veikiant perimetrinio spaudimo jėgai, gretimose vielose susidaro pakankamai didelės apkrovos zonos, vyksta mechaninis išsitempimas ir prasideda 2-asis tempimosi etapas.

Pradinio tempimosi neįmanoma tiksliai nustatyti. Jis priklauso ne tik nuo lyno gijų ir paties lyno vijimo pobūdžio, bet ir nuo įvairių apkrovų bei einamojo momento apkrovos intensyvumo.


Tikslių įvairių vijimų lynų pradinio tempimo įverčių pateikti neįmanoma, bet galima naudotis žemiau pateiktomis apytikslėmis charakteristikomis ir gauti pakankamai tiksliuos skaičiavimų rezultatus.

Apkrova

Atsargos koeficientas Išsitempimas, išreikštas proc. nuo bendro lyno ilgio
    Lynas su pluoštine šerdimi Lynas su plienine šerdimi
Lengva apkrova 8 0,25 0,125
Įprastinė apkrova 5 0,5 0,25
Didelė apkrova 3 0,75 0,5
Didelė apkrova, esant daugeliui linkių 2 Up to 2 Up to 1

2 etapas: Elastinis išsitempimas (pailgėjimas)
Po 1-ojo tempimosi etapo lynas išsitempia daugmaž pagal Huko dėsnį, t. y. tempimasis tampa proporcingas apkrovai.

Proporcingumo veiksnys paprastai yra nuo medžiagos priklausanti konstanta, vadinama elastingumo koeficientu. Tačiau plieninių lynų atveju, elastingumo koeficientą nulemia ne tiek medžiaga, kiek lyno vijimo pobūdis.

Elastinį išsitempimą galima apskaičiuoti taip (Huko dėsnis):

Elastinis išsitempimas (mm) = (W x L) / (E x A)

W = taikoma apkrova (kg)
L = lyno ilgis (mm)
E = elastingumo koeficientas (kg/mm2)
A = lyno skerspjūvio plotas, apibrėžtas apskritimu (mm2)

Elastingumo koeficientas gali būti įvairus, atsižvelgiant į skirtingų lynų vijimo būdus. Dėl gamybos veiksnių specifikos, vielų matmenų ir kitų charakteristikų skirtingų gamintojų tokių pačių matmenų ir vijimo lynų elastingumo koeficientai gali būti skirtingi. Jeigu reikia konkretaus elastingumo koeficiento lyno, būtina atlikti atskirą pasirinkto lyno elastingumo tyrimą.

Elastinis tempimasis vyksta tol, kol pasiekiama proporcingumo arba elastingumo riba. Jeigu apkrova viršija minėtą ribą, prasideda 3-asis tempimosi etapas. Elastingumo riba apibrėžiama kaip didžiausia apkrova, kurią pašalinus, lynas dar sugeba grįžti į pirminį ilgį.

Bendras elastingumo koeficientas pagal lynų vijimo tipus

Plieninių lynų tipai

Elastingumo koeficientas
  kp/mm²
Spiral strand, type 1x7 12600
Spiral strand, type COMPACTED 1x7 14000
Spiral strand, type 1x19 10900
Spiral strand, type COMPACTED 1x19 13600
6-part single constructions with fibre core, e.g. 6x7-FC 6300
6-part single constructions with steel core, e.g. 6x7-WRC 7000
6-part assemblies with fibre core, e.g. 6x36-FC 5000
6-part assemblies with steel core, e.g. 6x36-IWRC 6000
Compacted constructions with steel core, e.g. ROPETEX 6 6400
Compacted constructions with steel core, e.g. DSC- DYFORM 7900
Multi strand, rotation resistant constructions, e.g. 18x7 4200
Multi strand, rotating resistant constructions, e.g. 35x7 6900
Multi strand, rotating resistant compacted constructions, e.g. RopeTex 88 7200
Elevator rope TRULIFT 8F (8x19S-FC) 4000
Elevator rope TRULIFT 8SPC (8x19S-SPC) 4300
Elevator rope TRULIFT 8S (8x19S-IWRC)/TRULIFT 9S (9x19S-IWRC) 6000

Šios charakteristikos galioja lynams, kurių atsargos koeficientas yra 5:1. Mažesnį atsargos koeficientą turinčių lynų elastingumo koeficientai būna didesni už nurodytuosius, o turinčių didesnį – mažesni.

3 etapas: nuolatinis išsitempimas
Pastovus neelastinis plieno išsitempimas, kurį sukelia tempiančiosios apkrovos, viršijančios medžiagos elastingumo ribą. Jeigu apkrova viršija proporcingumo ribą, didėjant apkrovai, tempimosi tempas ima didėti ir pasiekiama riba, nuo kurios prasideda nuolatinė deformacija, dėl kurios vielinis lynas ima trūkinėti net ir toliau nedidinant apkrovos.

Terminis išsiplėtimas ir susitraukimas
Plieninio lyno linijinio plėtimosi koeficientas (∝) yra 0,0000125 = (12,5 x10–6)°C, taigi vieno metro plieninio lyno ilgio pokytis, kurį sukelia temperatūros pasikeitimas t °C, bus lygus:
Ilgio pokytisΔ| = ∝ |o t
kur:
∝ = linijinio plėtimosi koeficientas
|o = pradinis lyno ilgis (m)
t = temperatūros pokytis (°C)
Temperatūrai kylant, lynas tįs, o mažėjant – trauksis.

Išsitampymas dėl rotacijos
Lyno pailgėjimas, atsirandantis leidžiat jo laisvajam galui suktis.

Išsitampymas dėl nusidėvėjimo
Lyno išsitampymas dėl vidinio vielų nusidėvėjimo, lemiančio bendro plieno skerspjūvio ploto sumažėjimą ir lemiančio konstrukcijoje nenumatytą išsitempimą.

Pavyzdys:
Bendras 200 m ilgio 28 mm 265 vielų (6x36-IWRC tipo) plieninio lyno pailgėjimas, esant 10 tonų apkrovai, temperatūrai pakilus iki 20 °C (atsargos koeficientas 5:1).

1 tempimosi etape:
Nuolatinis konstrukcinis išsitempimas = 0,25 % x bendras lyno ilgis = 0,25 % x 200 m = 500 mm

2 tempimosi etape:
Elastinis išsitempimas = (W x L) / (E x A) = (10 000 x 200 000) / (6 000 x 615,4) = 540 mm

3 tempimosi etape:
Terminis tempimasis = 0,0000125 x L x t = 0,0000125 x 200 x 20 = 50 mm

Bendras išsitempimas = 500 mm + 540 mm + 5+ mm = 1 090 mm

Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg22591_prodImg

 

Išankstinis formavimas

Išankstinis formavimas – procesas, kai gijoms suteikiama spiralinė forma, atitinkanti tą, kurią jos įgaus užbaigtame lyne. Išankstinio formavimo privalumai yra šie:

– Lynai tampa stabilesni ir praranda polinkį susisukti, todėl jų įmontavimas ir priežiūra paprastesni.
– Atsiranda galimybė kirpti lynus, juos minimaliai suspaudžiant, nes laisvi galai neišsivynioja.

Išankstinį formavimą atlieka išankstinio formavimo galvutė, per kurią prieš užbaigiant vijimą perleidžiama giją.

Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23782_prodImg

 

Kas yra plieninis lynas

Plieninis vielinis lynas gaminamas iš atskirų plieninių vielučių, kurios suvejamos į gijas. Gijos susukamos aplink centrinę šerdį ir taip sukuriamas lynas. Vielučių skaičiumi ir storiu sukuriamas optimalus įmanomas variantas tarp būtinybės užtikrinti maksimalų atsparumą korozijai bei trinčiai, kuris garantuojamas storesnėmis vielomis, ir reikalingą lankstumą bei eksploatacijos patogumą, kuris suteikiamas plonesnėmis vielutėmis.

Plieninio lyno konstrukcijos aprašymas:

pvz. 6x36-FC

6 yra plieninio lyno gijų skaičius
36 yra vielyčių skaičius gijoje
FC yra plieninio lyno šerdies tipas (FC fibre core - organinė šerdis)

Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23777_prodImg

 

Šerdis

Lyno gijos vejamos aplink šerdį, kuri gali būti pluoštinė, plieninė arba plastikinė monolitinė.

Jeigu lyno gijos suvytos aplink pluoštinę šerdį, naudojamas žymėjimas „FC“, pvz., 6x19-FC.

Lynus su plieninėmis šerdimis reikia naudoti esant aukštesnei darbo temperatūrai, kai jiems tenka didelės apkrovos, jie yra naudojami labai intensyviai arba kai lynų būgnai bei blokai patiria didelį slėgį. Plienine šerdimi gijoms suteikiama geresnė atrama, todėl lynas geriau išlaiko formą ir apkrovos tolygiau pasiskirsto atskiroms vieloms.

Kai plieninę lyno šerdį sudaro viena gija, naudojamas žymėjimas „WSC“, pvz. 6x19-WSC.

Jeigu lyno šerdis yra iš plieninių vielų suvytas lynas, naudojamas terminas „IWRC“, pvz., 6x19-IWRC.

Kai kurie plieniniai lynai gali turėti plastiku dengtą šerdį, kuria užtikrinamas didesnis lyno stabilumas, taip pat mažinamas šerdies bei aplink ją suvytų gijų nusidėvėjimas ir korozija, pvz., VEROPRO 8.

Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23779_prodImg

Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23779_prodImg2_36006-png_exImg Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23779_prodImg2_36007-png_exImg Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23779_prodImg2_36395-png_exImg Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23779_prodImg2_36383-png_exImg

Gamybos procesas

Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23775_prodImg

 

Plieninio lyno antgaliai

Dažniausiai naudojami lynų komponentai, su nurodyta gaminio likusia saugia darbine apkrova nuo pradinės plieninio lyno darbinės apkrovos.Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23786_prodImg

Kriaušės formos užpilamas antgalis

100%

Kriaušės formos užpilamas antgalis Šakutės tipo užpilamas antgalis  Uždaro tipo užpilamas antgalis  Kilpos užspaudimas su mova Kilpos užspaudimas su mova ir lynžiedžiuKilpos užspaudimas su spec. mova ir lietu lynžiedžiu Užvalcuotas atgalis su sriegiu Užvalcuotas atgalis su kilpa Užvalcuotas antgalis šakutės tipo Plieninio lyno suspaudikliaiPleištinis antgalis Pleištinis antgalis liftams Kilpos užpinimas Kilpos užpinimas su lynžiedžiu Užspaustas galinukas

Specialus plieninis lynas

Ilgesnės eksploatacijos trukmės ir didesnio atsparumo trūkiams poreikis paskatino kurti specialiuosius vielinius lynus. Tokius lynus reikia rinktis, kai numatomas intensyvus jų naudojimas itin ekstremalioje aplinkoje.Specialieji vieliniai lynai dažnai gaminami iš stipriam tempimui atsparių vielų. Jie neretai būna kompaktinių gijų, kad bendras metalo skerspjūvis būtų didesnis ir užtikrintų didesnę minimalią trūkio apkrovą. Tai įgalina didesnes leistinas atitinkamo skersmens lyno darbines apkrovas. Be to, kompaktinių gijų lynai išsiskiria ilgesne eksploatacijos trukme ir atitinkamai mažesnėmis eksploatacinio ciklo sąnaudomis.

Kai kuriais atvejais prireikia lynų, pasižyminčių didesniu stabilumu ir ypač maža vidine trintimi. Tokiu atveju gaminami lynai su plastikiniu apvalkalu dengta plienine šerdimi.

Specialieji vieliniai lynai taip pat gali būti dvigubo lygiagretaus vijimo, t. y. juose ir vielos gijose, ir pačios gijos suvejamos lygiagrečiai vienos kitoms. Tai padeda išvengti vielų susikryžiavimo, dėl kurio vielose atsiranda įdubimų. Įvairūs specialieji lynai pasižymi keliomis bendromis savybėmis: mažesne išorine ir vidine trintimi, siauresnėmis leistino nuokrypio ribomis, jie lankstesni, apvalesni ir jų sąlyčio su būgnais bei movomis plotas didesnis. Tai lemia ilgesnę eksploatacijos trukmę ekstremaliomis darbo sąlygomis.

Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23785_prodImg

Kompaktinių gijų

Kompaktinių gijų Dengta plastiku plienine šerdis Dvigubo lygiagretaus vijimo

Trūkimo ribų apibrėžimai

Minimali trūkimo riba
Minimali trūkimo jėga (minimali trūkimo riba) išreiškiama kiloniutonais ir žymi mažiausią apkrovą, darančią įtaką lyno trūkiui atliekant bandymus.

Skaičiuotinė trūkimo riba
Charakteristika, apskaičiuota vadovaujantis visų atskirų lyno vielų skerspjūvių plotų suma ir visų vielų tempimo stiprumo lygiais. Bendras vielų skerspjūvių plotas yra tiesiogiai proporcingas nominalaus skersmens lyno skerspjūvio plotui. Jis dauginamas iš standartinio vijimo praradimų, kurie atsiranda dėl vielų ir gijų susisukimo, koeficiento.

Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23784_prodImg

 

Gija

Gijas sudaro atskiros vielos, kurios vienu ar keliais sluoksniais suvejamos aplink šerdį, naudojant vieną žemiau nurodytų vijimo būdų:

Įprastinis:
Įprastinis vielų išdėstymas – visos vielos to paties dydžio.

„Seale“ (S):
Paralelinis vielų išdėstymas – skirtingų dydžių vielos, vielų kiekis vidiniame ir išoriniame sluoksnyje toks pats.

„Warrington“ (W):
Paralelinis vielų išdėstymas – išorinio sluoksnio vielos yra dviejų skirtingų storių, išoriniame sluoksnyje vielų dvigubai daugiau nei vidiniame.

„Warrington-Seale“ (WS):
Paralelinis vielų išdėstymas – „Seale“ ir „Warrington“ vijimų derinys, kai lyną sudaro trys vielų sluoksniai arba daugiau.

Lynas su užpildo vielomis (F):
Paralelinis vielų išdėstymas – išoriniame sluoksnyje vielų dvigubai daugiau nei vidiniame, o tarpus tarp storesnių vielų užpildo plonesnės vielutės.

Kompaktinės gijos:
Tai gijos, suformuojamos presuojant – tokiu būdu plieno plotas išlieka toks pats, o užpildo tankumas padidėja.

Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23778_prodImg

Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23778_prodImg2_46607-png_exImg Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23778_prodImg2_46606-png_exImg Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23778_prodImg2_46608-png_exImg Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23778_prodImg2_46609-png_exImg Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23778_prodImg2_46605-png_exImgPlieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23778_prodImg2_46604-png_exImg

Lyno vijimo kryptis

Įprastasis vijimas
Gijoje esančių viršutinio sluoksnio vielų vijimo kryptis yra priešinga gijos vijimo krypčiai. Įprastinio vijimo technika neleidžiama lynui nei išsivynioti, nei susipinti, taip pat ja mažinama tikimybė, kad lynas trūks dėl suspaudimo arba deformacijos.

Vienpusis vijimas
Gijoje esančių viršutinio sluoksnio vielų vijimo kryptis yra ta pati kaip ir gijų vijimo į lyną kryptis. „Lang“ vijimo lyno privalumas, kad lyno paviršius tampa atsparesnis nusidėvėjimui ir dėl to daugeliu atvejų toks lynas gali būti ilgiau naudojamas. Tačiau darbinėmis sąlygomis „Lang“ vijimo lynai išsiskiria gana didele sąsūka, todėl jų negalima naudoti tais atvejais, kai vienas lyno galas gali suktis laisvai arba kai lyno susisukimas gali sukelti problemų.

Dešininis vijimas
Gijos aplink šerdį vejamos į dešinę. Dešininis vijimas yra dažniausiai pasitaikanti lynų vijimo kryptis.

Kairinis vijimas
Gijos aplink šerdį vejamos į kairę.

Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23780_prodImg

Įprastasis dešinysis vijimas (sZ)

Įprastasis dešinysis vijimas (sZ) Įprastasis kairysis vijimas (zS) Vienpusis dešinysis vijimas (zZ) Vienpusis kairysis vijimas (sS)

Atsparumas rotacijai

Siekiant sumažinti lyno polinkį suktis, ypač keliant krovinius į didelį aukštį, reikia naudoti „atsparius rotacijai" arba „maža rotacija“ turinčius lynus.

Ratacijai atsparūs lynai yra daugiasluoksniai. Kiekvieno sluoksnio gijos vejamos priešinga kryptimi nei kito sluoksnio gijos ir tokiu būdu skirtingų lyno sluoksnių sąsūkos momentai neutralizuoja vieni kitus.

Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23781_prodImg

 

Plieninio lyno parinkimas

Vadovaudamasi sukaupta patirtimi kėlimo technologijų srityje, Certex siūlo išsamią pagalbinę techninę informaciją – nuo lyno iki tinkamo baigiamosios kilpos pasirinkimo.
Užsakinėdami plieninį lyną, nurodykite jo tipą, konstrukciją, matmenis ir ilgį. Vadovaukitės įrangos gamintojo rekomendacijomis ir užtikrinkite, kad įrenginys būtų priskirtas tinkama įrangos grupei arba klasei.

DĖMESIO! Dėl netinkamo plieninio lyno pasirinkimo gali sumažėti įrangos eksploatacijos trukmė, atsirasti lyno trūkių ir (arba) sugesti įranga.

Atsakymai į žemiau pateiktus klausimus padės jums pasirinkti tinkamą lyno konstrukciją. Jeigu atsakymai būtų prieštaringi, rinkitės variantą, kuris kartojasi dažniausiai. Susumavę dešimt atsakymų, galėsite lengviau pasirinkti optimalią lyno konstrukciją, tačiau kiti klausima ir (arba) poreikiai gali lemti kitokios konstrukcijos lyno pasirinkimą. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su Certex.

Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23776_prodImg

 

Gijos vijimo žingsnis

Gijos vijimo žingsnis – terminas, apibūdinantis vielos arba gijos spiralės vijos ilgį. Gijos ilgis nustatomas kiekvienam vielinio lyno tipui atskirai ir jį būtina išsaugoti, kitaip lyno eksploatacijos trukmė smarkiai sumažėja.

Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23783_prodImg