Panaudokite savo plieninius lynus kuo naudingiau, remdamiesi mūsų naudojimo ir priežiūros patarimais.

Toliau pateikiamos instrukcijos ir įspėjimai yra saugaus įrengimo ir naudojimo gairės. Įspėjamaisiais tekstais atkreipiamas dėmesys į sritis, kur kyla didelė rizika gerokai sumažinti plieninio lyno naudojimo laiką ir (arba) pažeisti įrangą ar sužaloti darbuotojus dėl neteisingo jos naudojimo.

ĮSPĖJIMAS!Naudoti ir įrengti plieninius lynus leidžiama tik asmeniui, kuris turi žinių apie saugų naudojimą ir buvo apmokytas pagal atitinkama sritį.

 

Plieninio lyno skersmuo

Prieš montuojant visada būtina patikrinti lyno skersmenį. Matuoti tiesią lyno dalį. Reikia matuoti dvi dalis, kurių minimalus ilgis yra vienas metras. Kiekviename taške turi būti atlikti du matavimai su 90 laipsnių poslinkiu vienas kito atžvilgiu. Šių dviejų matavimų vidurkis turi atitikti apačioje lentelėse pateiktą leistiną nuokrypį.

Bendros paskirties plieninia lynai

Nominalus
lyno Ø

Nenaudoto lyno nominalaus
skersmens tolerancija

mm %
2 to <4 0 +8
4 to <6 0 +7
6 to <8 0 +6
=8 0 +5

 

Brokavimo normos

Plieninius lynus brokuokite, atsižvelgdami į galiojančius norminius dokumentus arba gamintojo rekomendacijas.

Tik kvalifikuotas ir patyręs asmuo gali nustatyti ar plieninį lyną reikia brokuoti.

Paveikslėliuose parodyti dažnai pasitaikantys lyno nusidėvėjimo/pažeidimo pavyzdžiai.

DĖMESIO!Nesilaikant tinkamų atsargumo priemonių, galima susižeisti.

Lyno kategorijos numeris Laikančiųjų vielų skaičius lyno gijų išoriniuose sluoksniuosea Išorėje matomų nutrūkusiųb vielų skaičius ilgije:
Lyno dalis plieniniuose skriemuliuose ir (arba) suvynioto ant vieno sluoksnio būgno Lyno dalių, suvynioto ant daugiasluoksnių būgnoc
Grupė nuo M1 iki M4 ar nežinoma grupėd Visos grupės
Įprastasis vijimas Vienpusis vijimas Įprastasis ir vienpusis vijimas
RCN n 6de 30de 6de 30de 6de 30de
1 n ≤ 50 2 4 1 2 4 8
2 51 ≤ n ≤ 75 3 6 2 3 6 12
3 76 ≤ n ≤ 100 4 8 2 4 8 16
4 101 ≤ n ≤ 120 5 10 2 5 10 20
5 121 ≤ n ≤ 140 6 11 3 6 12 22
6 141 ≤ n ≤ 160 6 13 3 6 12 26
7 161 ≤ n ≤ 180 7 14 4 7 14 28
8 181 ≤ n ≤ 200 8 16 4 8 16 32
9 201 ≤ n ≤ 220 9 18 4 9 18 36
10 221 ≤ n ≤ 240 10 19 5 10 20 38
11 241 ≤ n ≤ 260 10 21 5 10 20 42
12 261 ≤ n ≤ 280 11 22 6 11 22 44
13 281 ≤ n ≤ 300 12 24 6 12 24 48
Lynai su išorinėmis Seal konstrukcijos vijomis, kur kiekvienos vijos vielų skaičius – 19 arba mažiau (pvz., 6 x 19 Seal), šioje lentelėje yra dvejomis eilutėmis aukščiau virš tos eilutės, kurią konstrukcija paprastai užimtų, remiantis laikančiųjų vielų skaičiumi išoriniame vijų sluoksnyje.

a) Užpildomosios vielos nelaikomos laikančiosiomis vielomis ir nėra įtraukiamos į n reikšmes.
b) Nutrūkusi viela turi du galus (skaičiuojama kaip viena viela)
c) Reikšmės taikomos nusidėvėjimui persipynimo vietose dėl vyniojimo kampo poveikio.
d) Su mechanizmais naudojamiems lynams, kurių žinoma klasifikacija yra nuo M5 iki M8, gali būti taikomas dvigubai didesnis trūkusių vielų skaičius.
e) d = nominalus plieninio lyno skersnuo.

 

Bandymas

Bandant plieninį lyną reikia ypač atkreipti dėmesį į tas lyno dalis, kurios, kaip žinome iš patirties, gali greičiau susidėvėti ar būti pažeistos.

Nusitrynimas, nutrūkusios vielos, deformacija ir korozija – dažniausi matomi nusidėvėjimo ženklai.

Nusitrynimas – neišvengiama nusidėvėjimo savybė naudojant lyną. Jei lyno konstrukcija parinkta tinkamai, ši savybė tėra antraeilis nusidėvėjimo aspektas. Tinkamai sutepus lyną, galima sumažinti nusitrynimą tiek iš išorės, tiek iš vidaus.

Nutrūkusios vielos – neišvengiama nusidėvėjimo savybė, naudojant lyną jo eksploatacijos laiko pabaigoje, kuri atsiranda dėl dažnų lenkimų ir trinties. Tam tikrose vietose nutrūkusios vielos gali būti ir įrangos trūkumo požymis. Tinkamai suteptas lynas naudojimo metu padidins nuovargio ribas.

Atskiros nutrūkusios vielos gali būti pašalinamos, žr. paveikslėlį.

Deformacijos dažniausiai atsiranda dėl mechaninio pažeidimo ir, jei jos didelės, gali gerokai sumažinti lyno stiprumą.

Tiek išorės, tiek vidaus korozija gali reikšti, kad netinkamai ar nepakankamai suteptas lynas. Vielos gali trūkti dėl atsiradusių įdubimų vielos išorėje. Kai kuriomis sąlygomis vyksta vidinė korozija, kai sutepta nepakankamai ar netinkamai. Dažnas to požymis – sumažėjęs lyno skersmuo, bet tai patvirtinti galima tik atlikus lyno vidaus bandymą.

DĖMESIO! Nepjaukite vielos. Lenkite ją tol, kol perlūš netoli vijos vidaus. Taip sumažėja vielos galų išsikišimo iš lyno rizika.

 

Apžiūra

 

Būgnas – keli sluoksniai

Esant keliems lyno sluoksniams ant būgno, gali deformuotis apatiniai sluoksniai (susiploti, išsikraipyti ir t.t.), jei naudojama neteisinga lyno konstrukcija ir (arba) neteisingai vyniojama.

Kėlimas ir perkėlimas

Užtikrinkite, kad lynas nebūtų pažeistas, jį keliant ar perkeliant su šakiniais keltuvais ar kita kilnojimo technika.

DĖMESIO! Netinkamai keliant/perkeliant lyną jis gali būti pažeistas.

Pakavimas

Plieninis lynas paprastai pristatomas susuktas į ritinį arba ant medinės ritės, pat įprasta naudoti kryžminę medine ritę. Užsisakant prašome nurodyti pakavimo būdą.

Techninė priežiūra – sutepimas

Naudojant lyną, atskiros jo vielos trinasi viena į kitą. Siekiant sumažinti trintį, gamybos metu lynas sutepamas. Sutepimas pagerina lyno eksploatacines savybes ir prailgina jo tarnavimo laiką.

Patikrinkite lyno sutepimą iškart sumontavus ir nuvalykite nuo jo nepageidaujamas medžiagas, pavyzdžiui, smėlį ir purvą. Lynas turi būti reguliariai sutepamas.

Taip pat svarbu, kad būtų tepama atitinkamais laiko intervalais, atsižvelgiant į darbo sąlygas ir naudojimo intensyvumą.

DĖMESIO!Nesutepto ar neteisingai sutepto lyno naudojimo laikas gerokai trumpesnis.

Techninė priežiūra

Plieniniams lynams reikia reguliarios priežiūros, kuri atliekama atsižvelgiant į įrangą ir jos naudojimo dažnumą. Reguliari techninė priežiūra gali gerokai prailginti lyno naudojimo laiką.

Sumontavus lyną ir prieš pradedant darbą su juo, reikėtų atlikti kelis normalaus darbo ciklo bandymus su maža apkrova, kad lynas prisitaikytų prie realių darbo sąlygų.

 

Skriemuliai

Prieš montuojant naują lyną, reikėtų patikrinti skriemulių griovelius, paviršiaus kokybę ir sutepimą.

Išmatuokite griovelio skersmenį su spindulio matuokliu ir patikrinkite bendrą griovelio būklę.

Griovelio skersmuo turi būti: nominalus lyno skersmuo +8 % +14 % (Spindulys: nuo 0,54 x d iki 0,57 x d).

DĖMESIO!Nusidėvėję skriemuliai turėtų būti keičiami / atnaujinami.

 

Skriemulio griovelis tinkamasLyno maksimalus kontaktas su paviršimi.

Būgnas – tinkamas vyniojimas

Nuo lyno sukimosi krypties ir pritvirtinimo taško priklauso, kokio tipo – kairio ar dešinio vijimo lynas turėtų būti naudojamas. Renkantis tinkamą lyną, reikia laikytis šios taisyklės:

būgnas su dešiniuoju grioveliu – kairiojo vijimo lynas;
būgnas su kairiuoju grioveliu – dešiniojo vijimo lynas.

DĖMESIO!Neteisingai parinkus lyno vijimą, galima neigiamai paveikti lyno eksploatacines savybes.

Į ritę įstatykite veleną, o ritę įstatykite į tinkamą stacionarią padėtį, kad galėtų suktis ir kad ją būtų galima sustabdyti, siekiant išvengti per didelio išvyniojimo montavimo metu. Kai vyniojama keliais sluoksniais, gali tekti įstatyti ritę į įrenginį, galintį lynui suteikti atraminį įtempimą, kol jis perkeliamas nuo ritės ant būgno. Taip užtikrinama, kad apatiniai (ir kiti) vyniojamo lyno sluoksniai tvirtai priglustų prie būgno.

DĖMESIONeteisingai vyniojant, gali būti smarkiai pažeistas lynas ir jo eksploatacinės savybės.

Būgnas – griovelis

Patikrinkite bendrą būgno būklę. Jei būgnas su grioveliais, patikrinkite, ar spindulys ir nuolydis suderinami su naujo lyno skersmeniu.

DĖMESIO!Tam tikrais atvejais būgnas gali pažeisti lyną, todėl jį gali tekti brokuoti anksčiau laiko. Jei būgno skersmuo per mažas, tai gali visam laikui deformuoti lyną ir jį teks brokuoti.

 

Būgnas – prijungimas

Norint naują lyną prijungti prie seno, galima naudoti kabelio movą arba privirintą kilpą.

Individualus pasukimas tarp dviejų lynų įmanomas naudojant sukamą jungtį, kuri neleidžia perduti sūkio naujam lynui nuo seno.

DĖMESIO! Visuomet patikrinkite, ar montuojant nėra „lyno sukimo momento“. Prie kabelio movos ar kitos lyno jungtys turi būti komplektuojamos su sukama jungtimi.

 

Būgnas – talpa

Pagal toliau pateiktą formulę apytiksliai apskaičiuojamas atitinkamo skersmens (d) lyno ilgis, kurį galima uždėti ant būgno.

Lyno ilgis (m) = (A+B) x A x C x π x 102 / d2

A, B ir C išreikšta metrais, o d – milimetrais.

Atkreipkite dėmesį, kad lynai paprastai gaminami ne didesniam nei 5 % leistinam nuokrypiui.

 

Pjovimas

Paprastai lynai tiekiami supjaustyti tam tikrais ilgiais su smailėjančiais galais, gautais pjaunant kaitinimo būdu. Jei lyną reikia pjauti montavimo metu, jis privalo būti aprištas (angl. seized) iš abiejų pusių nuo pjovimo vietos, kad būtų išvengta lyno išsipinimo ir (arba) ilgio pasikeitimo.

Iš anksto suformuotus lynus paprastai užtenka vieną kartą aprišti kiekvienoje pusėje nuo pjovimo vietos. Rotacijai atsparius ir specialius plieninius lynus būtina bent du kartus aprišti kiekvienoje pusėje nuo pjovimo vietos. Minimalus kiekvieno aprišimo ilgis turėtų būti 2 x lyno skersmuo.

Pjauti privaloma su didelio greičio abrazyviniu diskiniu pjūklu, dujiniu pjovikliu arba kitu tinkamu mechaniniu ar hidrauliniu pjovimo įrenginiu.

Nupjovus lyną aprišimus reikia palikti, kol visos vielos bus suvirintos ar kitaip sutvirtintos.

DĖMESIO! Neteisingai pjaunant lynas gali būti pažeistas. Būkite ypač atsargūs pjaudami rotacijai atsparius lynus.

Pjaudami diskiniu pjūklu ar kitais mechaniniais ar elektriniais prietaisais, naudokite apsauginius akinius ir kitą tinkamą saugos įrangą.

 

aprišimas (angl. seizing)

 

Išvyniojimas

Neteisingai suvyniojus galima rimtai pažeisti plieninį lyną. Vyniokite atsižvelgdami į:

- ritės turi būti išvyniojamos arba perdedamos, naudojant besisukančią centrinę dalį;
- kryžminės ritės ir būgnai turėtų būti uždedami ant besisukančios ašies;
- suvyniokite ir išvyniokite lyną ta pačia kryptimi;
- kai kuriais atvejais būgną reikės nuimti.

ĮSPĖJIMAS!Neteisingai „atidarant“ pakuotę galima rimtai sužaloti darbuotojus. Visų pirma įsitikinkite, kad lynas kontroliuojamas.

Niekada netraukite lyno iš stacionarios ritės ar būgno, kad nesusimazgytų.

 

Būgnas – vyniojimo kampas (angl. Fleet Angle)

Dėl per didelio vyniojimo kampo gali pernelyg smarkiai dėvėtis lynas, trindamasis su ant būgno jau užvyniota dalimi. Dėl to gali atsirasti ir susukimo problemų.

 

Sandėliavimas

Plieniniai lynai turi būti laikomi sausoje ir gerai vėdinamoje aplinkoje. Laikant lauke reikia uždengti vandens nepraleidžiančia medžiaga. Ilgai sandėliuojant, ypač laikant šiltoje aplinkoje, reguliariai sukite ritę. Lynai turi būti nuolat tikrinami ir, jei būtina, sutepami.

DĖMESIO!Neteisingai sandėliuojant, lynas gali būti pažeistas. Niekada nelaikykite lyno aplinkoje, kur labai svyruoja temperatūra.