Įmonės atsakomybė – svarbus šiuolaikinių įmonių veiklos klausimas.

Dirbame laikydamiesi verslo etikos ir darnos keturiais aspektais: socialiniu, aplinkosaugos, ekonominiu ir lokaliniu.

Patrauklus darbdavys

Darni bendrovė, kokia yra CERTEX, geriausiai vystosi, jeigu jai padeda patenkinti ir kvalifikuoti darbuotojai. Todėl labai stengiamės įsiklausyti į savo darbuotojus, pavyzdžiui, atlikdami išsamią metinę darbuotojų apklausą. Jų pastebėjimai ir mintys sukuria pagrindą mūsų įsipareigojimui ir siekiui būti patraukliu darbdaviu.

Lygybė

Mūsų požiūriu, visi CERTEX darbuotojai bendrovei yra svarbūs ir reikšmingi, neatsižvelgiant į lytį, amžių, patirtį, išsilavinimo lygį ar etninę kilmę. Manome, kad labai svarbu pamatyti mišrių grupių privalumus ir užkirsti kelią bei kovoti su visų formų diskriminacija, priekabiavimu ir kitomis blogo elgesio apraiškomis darbo vietoje.

Aplinkos apsauga

Mūsų pastangos sumažinti poveikį aplinkai daugiausia pasireiškia keturiose srityse: transporto (žmonės ir prekės), energijos suvartojimas, nežalingi aplinkai produktai ir perdirbimas. Siekdami sumažinti poveikį, šiose keturiose srityse įgyvendiname projektus. Be kita ko, pristatėme pirmąjį plieninį lyną su biologiškai suyrančiais tepalais ir siekiame toliau plėsti nežalingų aplinkai gaminių asortimentą. Be to, siekiame gauti ISO 14001 sertifikatą. Siūlydami patikrinimo ir techninės priežiūros paslaugas, taip pat galime padėti klientams pailginti jų produktų naudojimo laiką, o tai sumažins poveikį aplinkai.

Tiekėjo elgesio kodeksas

Tiekėjams, kurie dirba su mumis, skirtas mūsų patvirtintas elgesio kodeksas, kuris padeda tiekėjams aiškiai suprasti mūsų požiūrį ir praktinį bendrovės CERTEX vertybių įgyvendinimą. Mūsų tikslas – glaudžiai bendradarbiauti su savo tiekėjais ir puoselėti ilgalaikius ryšius, pasirūpinant pagarbiu ir oriu elgesiu su tiekėjų darbuotojais, saugiomis jų darbo sąlygomis bei užtikrinant, kad tiekėjų gamybos procesai atitinka griežtus aplinkosaugos reikalavimus. Tikimės, kad bendrovės CERTEX tiekėjai ir subrangovai laikosi mūsų elgesio kodekso.

Vietos bendruomenės įtraukimas

Mūsų giliu įsitikinimu, labai svarbu įsilieti į vietos bendruomenę, kurioje mes, bendrovė, dirbame ir kuriai darome poveikį. Todėl palaikome organizacijų ir projektų rėmimą tokiose srityse, kaip sportas, mokyklos ir aplinkos apsauga miestuose, kuriuose įsikūrę mūsų pardavimo skyriai ir (arba) vyksta gamyba. Be to, remiame iniciatyvą „Tvari jūra“, kuri kartu su mokslininkais, aplinkosaugininkais, politikais ir verslu siekia, kad Baltijos jūra taptų tvari.