Techninis aprašymas

 

Viela

Pagrindinė medžiaga, iš kurios gaminami lynai – plieno virbai, kurie šaltuoju būdu ištempiami į skirtingo skersmens ir skirtingų atsparumo lygių vielas. Dažniausiai pasitaikantys atsparumo lygiai yra šie:
Stiprumo rodiklisVielų tempiamojo stiprio rodiklisKietumas
ENAPI 9AMažiausiasDidžiausiasBrinelioRockvelo
kp/mm²N/mm²kp/mm²N/mm²HBHRC
1570PS14013701801770405/42545
1770IPS16015702001960445/47049
1960EIPS (XIP)1801770 2202160470/48051
2160EEIPS (XXIP)2001960 2202160480/50052
Vielos gali būti neapdorotos (šviesios), cinkuotos arba iš nerūdijančiojo plieno. Cinkuotomis vielomis lynams užtikrinamas didesnis atsparumas korozijai palankiose aplinkose. Išskirtiniais atvejais gali būti naudojamas lynas iš nerūdijančiojo plieno vielų. Be to, plieniniai lynai gali būti impregnuojami plastiku.

Plieninio vielinio lyno išsitempimo savybės

Bet kokia vielų sąranka, suvyta į spiralinę viją (į giją arba atskirą vielinį lyną), paveikta tempimo jėgos, atsižvelgiant į taikomą apkrovą, gali išsitempti trimis skirtingais etapais:

1 etapas: pradinis išsitempimas;
2 etapas: elastinis išsitempimas;
3 etapas: nuolatinis išsitempimas (terminis išsitempimas arba susitraukimas ir įgyto ilgio išlaikymas, susisukimas, nusidėvėjimas ir korozija).

1-asis ir 2-asis etapai labai svarbūs, nes tokie tempimai yra įprasto lyno lenkimo ir jo eksploatacijos dalis. 3-ojo etapo nuolatiniam išsitempimui įtakos gali tūrėti, viena vertus, netinkamas lyno pasirinkimas, antra vertus, nepakankamai dažnai atliekamos patikros. Tempimo etapus eilės tvarka patiria kiekvienas lynas, pamažu didėjant jo apkrovai. Dėl to, esant perkrovai, naujas lynas iš pradžių patiria 1-ąjį ir 2-ąjį tempimosi etapus, o tik tada prasideda 3-asis (nuolatinio išsitempimo) etapas.

1 etapas: pradinis arba nuolatinis išsitempimas
Šio lyno tempimosi etapo charakteristikos priklauso nuo lyno sąrangos ir jas galima apibūdinti taip:

Ant lyno pakabinus naują produktą, į lyną susuktos vielos išsitempia žemyn, dėl to sumažėja jų bendras skersmuo. Toks skersmens sumažėjimas suteikia vieloms papildomą ilgį, kurį absorbuoja spiralinės vijos pailgėjimas.

Kai, veikiant perimetrinio spaudimo jėgai, gretimose vielose susidaro pakankamai didelės apkrovos zonos, vyksta mechaninis išsitempimas ir prasideda 2-asis tempimosi etapas.

Pradinio tempimosi neįmanoma tiksliai nustatyti. Jis priklauso ne tik nuo lyno gijų ir paties lyno vijimo pobūdžio, bet ir nuo įvairių apkrovų bei einamojo momento apkrovos intensyvumo.


Tikslių įvairių vijimų lynų pradinio tempimo įverčių pateikti neįmanoma, bet galima naudotis žemiau pateiktomis apytikslėmis charakteristikomis ir gauti pakankamai tiksliuos skaičiavimų rezultatus.

Apkrova
Atsargos koeficientasIšsitempimas, išreikštas proc. nuo bendro lyno ilgio
Lynas su pluoštine šerdimiLynas su plienine šerdimi
Lengva apkrova80,250,125
Įprastinė apkrova50,50,25
Didelė apkrova30,750,5
Didelė apkrova, esant daugeliui linkių2Up to 2Up to 1

2 etapas: Elastinis išsitempimas (pailgėjimas)
Po 1-ojo tempimosi etapo lynas išsitempia daugmaž pagal Huko dėsnį, t. y. tempimasis tampa proporcingas apkrovai.

Proporcingumo veiksnys paprastai yra nuo medžiagos priklausanti konstanta, vadinama elastingumo koeficientu. Tačiau plieninių lynų atveju, elastingumo koeficientą nulemia ne tiek medžiaga, kiek lyno vijimo pobūdis.

Elastinį išsitempimą galima apskaičiuoti taip (Huko dėsnis):

Elastinis išsitempimas (mm) = (W x L) / (E x A)

W = taikoma apkrova (kg)
L = lyno ilgis (mm)
E = elastingumo koeficientas (kg/mm2)
A = lyno skerspjūvio plotas, apibrėžtas apskritimu (mm2)

Elastingumo koeficientas gali būti įvairus, atsižvelgiant į skirtingų lynų vijimo būdus. Dėl gamybos veiksnių specifikos, vielų matmenų ir kitų charakteristikų skirtingų gamintojų tokių pačių matmenų ir vijimo lynų elastingumo koeficientai gali būti skirtingi. Jeigu reikia konkretaus elastingumo koeficiento lyno, būtina atlikti atskirą pasirinkto lyno elastingumo tyrimą.

Elastinis tempimasis vyksta tol, kol pasiekiama proporcingumo arba elastingumo riba. Jeigu apkrova viršija minėtą ribą, prasideda 3-asis tempimosi etapas. Elastingumo riba apibrėžiama kaip didžiausia apkrova, kurią pašalinus, lynas dar sugeba grįžti į pirminį ilgį.

Bendras elastingumo koeficientas pagal lynų vijimo tipus

Plieninių lynų tipai
Elastingumo koeficientas
kp/mm²
Spiral strand, type 1x712600
Spiral strand, type COMPACTED 1x714000
Spiral strand, type 1x1910900
Spiral strand, type COMPACTED 1x1913600
6-part single constructions with fibre core, e.g. 6x7-FC6300
6-part single constructions with steel core, e.g. 6x7-WRC7000
6-part assemblies with fibre core, e.g. 6x36-FC5000
6-part assemblies with steel core, e.g. 6x36-IWRC6000
Compacted constructions with steel core, e.g. ROPETEX 66400
Compacted constructions with steel core, e.g. DSC- DYFORM7900
Multi strand, rotation resistant constructions, e.g. 18x74200
Multi strand, rotating resistant constructions, e.g. 35x76900
Multi strand, rotating resistant compacted constructions, e.g. RopeTex 887200
Elevator rope TRULIFT 8F (8x19S-FC)4000
Elevator rope TRULIFT 8SPC (8x19S-SPC)4300
Elevator rope TRULIFT 8S (8x19S-IWRC)/TRULIFT 9S (9x19S-IWRC)6000

Šios charakteristikos galioja lynams, kurių atsargos koeficientas yra 5:1. Mažesnį atsargos koeficientą turinčių lynų elastingumo koeficientai būna didesni už nurodytuosius, o turinčių didesnį – mažesni.

3 etapas: nuolatinis išsitempimas
Pastovus neelastinis plieno išsitempimas, kurį sukelia tempiančiosios apkrovos, viršijančios medžiagos elastingumo ribą. Jeigu apkrova viršija proporcingumo ribą, didėjant apkrovai, tempimosi tempas ima didėti ir pasiekiama riba, nuo kurios prasideda nuolatinė deformacija, dėl kurios vielinis lynas ima trūkinėti net ir toliau nedidinant apkrovos.

Terminis išsiplėtimas ir susitraukimas
Plieninio lyno linijinio plėtimosi koeficientas (∝) yra 0,0000125 = (12,5 x10–6)°C, taigi vieno metro plieninio lyno ilgio pokytis, kurį sukelia temperatūros pasikeitimas t °C, bus lygus:
Ilgio pokytisΔ| = ∝ |o t
kur:
∝ = linijinio plėtimosi koeficientas
|o = pradinis lyno ilgis (m)
t = temperatūros pokytis (°C)
Temperatūrai kylant, lynas tįs, o mažėjant – trauksis.

Išsitampymas dėl rotacijos
Lyno pailgėjimas, atsirandantis leidžiat jo laisvajam galui suktis.

Išsitampymas dėl nusidėvėjimo
Lyno išsitampymas dėl vidinio vielų nusidėvėjimo, lemiančio bendro plieno skerspjūvio ploto sumažėjimą ir lemiančio konstrukcijoje nenumatytą išsitempimą.

Pavyzdys:
Bendras 200 m ilgio 28 mm 265 vielų (6x36-IWRC tipo) plieninio lyno pailgėjimas, esant 10 tonų apkrovai, temperatūrai pakilus iki 20 °C (atsargos koeficientas 5:1).

1 tempimosi etape:
Nuolatinis konstrukcinis išsitempimas = 0,25 % x bendras lyno ilgis = 0,25 % x 200 m = 500 mm

2 tempimosi etape:
Elastinis išsitempimas = (W x L) / (E x A) = (10 000 x 200 000) / (6 000 x 615,4) = 540 mm

3 tempimosi etape:
Terminis tempimasis = 0,0000125 x L x t = 0,0000125 x 200 x 20 = 50 mm

Bendras išsitempimas = 500 mm + 540 mm + 5+ mm = 1 090 mm

Išankstinis formavimas

Išankstinis formavimas – procesas, kai gijoms suteikiama spiralinė forma, atitinkanti tą, kurią jos įgaus užbaigtame lyne. Išankstinio formavimo privalumai yra šie:

– Lynai tampa stabilesni ir praranda polinkį susisukti, todėl jų įmontavimas ir priežiūra paprastesni.
– Atsiranda galimybė kirpti lynus, juos minimaliai suspaudžiant, nes laisvi galai neišsivynioja.

Išankstinį formavimą atlieka išankstinio formavimo galvutė, per kurią prieš užbaigiant vijimą perleidžiama giją.

Kas yra plieninis lynas

Plieninis vielinis lynas gaminamas iš atskirų plieninių vielučių, kurios suvejamos į gijas. Gijos susukamos aplink centrinę šerdį ir taip sukuriamas lynas. Vielučių skaičiumi ir storiu sukuriamas optimalus įmanomas variantas tarp būtinybės užtikrinti maksimalų atsparumą korozijai bei trinčiai, kuris garantuojamas storesnėmis vielomis, ir reikalingą lankstumą bei eksploatacijos patogumą, kuris suteikiamas plonesnėmis vielutėmis.

Plieninio lyno konstrukcijos aprašymas:

pvz. 6x36-FC

6 yra plieninio lyno gijų skaičius
36 yra vielyčių skaičius gijoje
FC yra plieninio lyno šerdies tipas (FC fibre core - organinė šerdis)

Šerdis

Lyno gijos vejamos aplink šerdį, kuri gali būti pluoštinė, plieninė arba plastikinė monolitinė.

Jeigu lyno gijos suvytos aplink pluoštinę šerdį, naudojamas žymėjimas „FC“, pvz., 6x19-FC.

Lynus su plieninėmis šerdimis reikia naudoti esant aukštesnei darbo temperatūrai, kai jiems tenka didelės apkrovos, jie yra naudojami labai intensyviai arba kai lynų būgnai bei blokai patiria didelį slėgį. Plienine šerdimi gijoms suteikiama geresnė atrama, todėl lynas geriau išlaiko formą ir apkrovos tolygiau pasiskirsto atskiroms vieloms.

Kai plieninę lyno šerdį sudaro viena gija, naudojamas žymėjimas „WSC“, pvz. 6x19-WSC.

Jeigu lyno šerdis yra iš plieninių vielų suvytas lynas, naudojamas terminas „IWRC“, pvz., 6x19-IWRC.

Kai kurie plieniniai lynai gali turėti plastiku dengtą šerdį, kuria užtikrinamas didesnis lyno stabilumas, taip pat mažinamas šerdies bei aplink ją suvytų gijų nusidėvėjimas ir korozija, pvz., VEROPRO 8.

Gamybos procesas

Plieninio lyno antgaliai

Dažniausiai naudojami lynų komponentai, su nurodyta gaminio likusia saugia darbine apkrova nuo pradinės plieninio lyno darbinės apkrovos.
Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23786_prodImg
Kriaušės formos užpilamas antgalis
100%

Specialus plieninis lynas

Ilgesnės eksploatacijos trukmės ir didesnio atsparumo trūkiams poreikis paskatino kurti specialiuosius vielinius lynus. Tokius lynus reikia rinktis, kai numatomas intensyvus jų naudojimas itin ekstremalioje aplinkoje.Specialieji vieliniai lynai dažnai gaminami iš stipriam tempimui atsparių vielų. Jie neretai būna kompaktinių gijų, kad bendras metalo skerspjūvis būtų didesnis ir užtikrintų didesnę minimalią trūkio apkrovą. Tai įgalina didesnes leistinas atitinkamo skersmens lyno darbines apkrovas. Be to, kompaktinių gijų lynai išsiskiria ilgesne eksploatacijos trukme ir atitinkamai mažesnėmis eksploatacinio ciklo sąnaudomis.

Kai kuriais atvejais prireikia lynų, pasižyminčių didesniu stabilumu ir ypač maža vidine trintimi. Tokiu atveju gaminami lynai su plastikiniu apvalkalu dengta plienine šerdimi.

Specialieji vieliniai lynai taip pat gali būti dvigubo lygiagretaus vijimo, t. y. juose ir vielos gijose, ir pačios gijos suvejamos lygiagrečiai vienos kitoms. Tai padeda išvengti vielų susikryžiavimo, dėl kurio vielose atsiranda įdubimų. Įvairūs specialieji lynai pasižymi keliomis bendromis savybėmis: mažesne išorine ir vidine trintimi, siauresnėmis leistino nuokrypio ribomis, jie lankstesni, apvalesni ir jų sąlyčio su būgnais bei movomis plotas didesnis. Tai lemia ilgesnę eksploatacijos trukmę ekstremaliomis darbo sąlygomis.

Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23785_prodImg
Kompaktinių gijų

Trūkimo ribų apibrėžimai

Minimali trūkimo riba
Minimali trūkimo jėga (minimali trūkimo riba) išreiškiama kiloniutonais ir žymi mažiausią apkrovą, darančią įtaką lyno trūkiui atliekant bandymus.

Skaičiuotinė trūkimo riba
Charakteristika, apskaičiuota vadovaujantis visų atskirų lyno vielų skerspjūvių plotų suma ir visų vielų tempimo stiprumo lygiais. Bendras vielų skerspjūvių plotas yra tiesiogiai proporcingas nominalaus skersmens lyno skerspjūvio plotui. Jis dauginamas iš standartinio vijimo praradimų, kurie atsiranda dėl vielų ir gijų susisukimo, koeficiento.

Gija

Gijas sudaro atskiros vielos, kurios vienu ar keliais sluoksniais suvejamos aplink šerdį, naudojant vieną žemiau nurodytų vijimo būdų:

Įprastinis:
Įprastinis vielų išdėstymas – visos vielos to paties dydžio.

„Seale“ (S):
Paralelinis vielų išdėstymas – skirtingų dydžių vielos, vielų kiekis vidiniame ir išoriniame sluoksnyje toks pats.

„Warrington“ (W):
Paralelinis vielų išdėstymas – išorinio sluoksnio vielos yra dviejų skirtingų storių, išoriniame sluoksnyje vielų dvigubai daugiau nei vidiniame.

„Warrington-Seale“ (WS):
Paralelinis vielų išdėstymas – „Seale“ ir „Warrington“ vijimų derinys, kai lyną sudaro trys vielų sluoksniai arba daugiau.

Lynas su užpildo vielomis (F):
Paralelinis vielų išdėstymas – išoriniame sluoksnyje vielų dvigubai daugiau nei vidiniame, o tarpus tarp storesnių vielų užpildo plonesnės vielutės.

Kompaktinės gijos:
Tai gijos, suformuojamos presuojant – tokiu būdu plieno plotas išlieka toks pats, o užpildo tankumas padidėja.

Lyno vijimo kryptis

Įprastasis vijimas
Gijoje esančių viršutinio sluoksnio vielų vijimo kryptis yra priešinga gijos vijimo krypčiai. Įprastinio vijimo technika neleidžiama lynui nei išsivynioti, nei susipinti, taip pat ja mažinama tikimybė, kad lynas trūks dėl suspaudimo arba deformacijos.

Vienpusis vijimas
Gijoje esančių viršutinio sluoksnio vielų vijimo kryptis yra ta pati kaip ir gijų vijimo į lyną kryptis. „Lang“ vijimo lyno privalumas, kad lyno paviršius tampa atsparesnis nusidėvėjimui ir dėl to daugeliu atvejų toks lynas gali būti ilgiau naudojamas. Tačiau darbinėmis sąlygomis „Lang“ vijimo lynai išsiskiria gana didele sąsūka, todėl jų negalima naudoti tais atvejais, kai vienas lyno galas gali suktis laisvai arba kai lyno susisukimas gali sukelti problemų.

Dešininis vijimas
Gijos aplink šerdį vejamos į dešinę. Dešininis vijimas yra dažniausiai pasitaikanti lynų vijimo kryptis.

Kairinis vijimas
Gijos aplink šerdį vejamos į kairę.

Plieninių lynų tech. informacija - Techninis aprašymas - ctl00_cph1_pg23780_prodImg
Įprastasis dešinysis vijimas (sZ)

Atsparumas rotacijai

Siekiant sumažinti lyno polinkį suktis, ypač keliant krovinius į didelį aukštį, reikia naudoti „atsparius rotacijai" arba „maža rotacija“ turinčius lynus.

Ratacijai atsparūs lynai yra daugiasluoksniai. Kiekvieno sluoksnio gijos vejamos priešinga kryptimi nei kito sluoksnio gijos ir tokiu būdu skirtingų lyno sluoksnių sąsūkos momentai neutralizuoja vieni kitus.

Plieninio lyno parinkimas

Vadovaudamasi sukaupta patirtimi kėlimo technologijų srityje, Certex siūlo išsamią pagalbinę techninę informaciją – nuo lyno iki tinkamo baigiamosios kilpos pasirinkimo.
Užsakinėdami plieninį lyną, nurodykite jo tipą, konstrukciją, matmenis ir ilgį. Vadovaukitės įrangos gamintojo rekomendacijomis ir užtikrinkite, kad įrenginys būtų priskirtas tinkama įrangos grupei arba klasei.

DĖMESIO! Dėl netinkamo plieninio lyno pasirinkimo gali sumažėti įrangos eksploatacijos trukmė, atsirasti lyno trūkių ir (arba) sugesti įranga.

Atsakymai į žemiau pateiktus klausimus padės jums pasirinkti tinkamą lyno konstrukciją. Jeigu atsakymai būtų prieštaringi, rinkitės variantą, kuris kartojasi dažniausiai. Susumavę dešimt atsakymų, galėsite lengviau pasirinkti optimalią lyno konstrukciją, tačiau kiti klausima ir (arba) poreikiai gali lemti kitokios konstrukcijos lyno pasirinkimą. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su Certex.

Gijos vijimo žingsnis

Gijos vijimo žingsnis – terminas, apibūdinantis vielos arba gijos spiralės vijos ilgį. Gijos ilgis nustatomas kiekvienam vielinio lyno tipui atskirai ir jį būtina išsaugoti, kitaip lyno eksploatacijos trukmė smarkiai sumažėja.